پایه پرتابل 807A سبک و قابل حمل است که برای نگه داشتن انواع پرده بک گراند عکاسی، پرده کروماکی، فون های مخمل یا شطرنجی مورد استفاده قرار می گیرد. پایه پرتابل فون میله وسط 3 متری قادر به پشتیبانی از فون عکاسی با ابعاد 3*2  و 5*3 را دارد و به راحتی قابل نصب می باشد.